Het Aanvalsplan Techniek wordt breed gedragen door betrokken partijen, waaronder overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven. Deze steun benadrukt het belang en de meerwaarde om gezamenlijk arbeidstekorten binnen de technische sectoren Techniek, Bouw en Energie op te lossen.

 

Eerste successen na opstartfase
Na een succesvolle opstartfase zijn de stuur- en werkgroepen met zeven actielijnen aan de slag gegaan. De doelen zijn helder gesteld, de juiste contacten zijn gelegd, belangrijke partners zijn betrokken en de eerste pilots zijn gestart. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. We zijn trots op de eerste successen die we, onder andere, behaalden door samen te werken met het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo zet het ministerie van EZ zich samen met ons in voor proces- en productinnovatie en de verdere integratie van robottechnologie binnen onze sector. Hiermee verhogen we de arbeidsproductiviteit en kunnen we beter voldoen aan de groeiende vraag binnen de techniek sector.

 

Samen met het ministerie van SZW worden technische ontwikkelpaden ontwikkeld, die meer inzicht bieden in functies en opleidingen waar de technische sectoren behoefte aan hebben. Deze technische ontwikkelpaden zijn straks beschikbaar op een platform van het Aanvalsplan Techniek.

 

Momenteel ontwikkelt het ministerie van SZW een subsidieregeling voor sectorale ontwikkelpaden. Verwacht wordt dat er in het najaar van 2024 meer informatie beschikbaar is over deze regeling, die hoogstwaarschijnlijk in 2025 van kracht wordt. Dit ministerie ondersteunt ook het voorstel om statushouders en studenten uit speciaal- en praktijkonderwijs kansen te bieden binnen onze branche. Voor het aantrekken en behouden van vrouwen in de techniek ligt het project Techniek Inclusief 2.0 klaar om van start te gaan.


Het Nationaal Groeifonds investeert in technisch onderwijs
We verkennen een samenwerking met de ‘Leven Lang Ontwikkelen Katalysator’ bij de ontwikkeling van Hybride Techniek centra. Hiermee versterken we de verbinding tussen leren, innoveren en werken in de regio’s. Daarnaast steunt de overheid het programma Techkwadraat met de toekenning van een Nationaal Groeifonds-aanvraag van 351 miljoen euro. Dit programma richt zich op techniek promotie in het basis- en middelbaar onderwijs.

 

Kortom, de eerste stappen zijn gezet en we boeken vooruitgang. We blijven ons de komende tijd onverminderd inzetten om de arbeidstekorten in de technische sectoren op te lossen en delen graag onze voortgang op www.aanvalsplantechniek.nl en via toekomstige nieuwsbrieven. Wil je niets missen? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief van het Aanvalsplan Techniek.