Je bent hier:

Intro

Het Aanvalsplan Techniek slaat een nieuwe weg in en gaat over de grenzen en oplossingen van individuele (technische) deelsectoren heen.

Het Aanvalsplan kent 3 pijlers met daarbinnen 7 actielijnen. De 3 pijlers en 7 actielijnen zijn:

Pijler 1

Meer mensen kiezen en behouden voor werken in de techniek, bouw en energie.

De ambitie is om de instroom te verdubbelen en de – nu nog veel te hoge – uitstroom te minimaliseren. Hiermee lossen we op termijn de tekorten voor structureel 25.000 vacatures op.

Pijler 1 kent 3 actielijnen

 • Actielijn 1: Een nieuw arbeidsmarkt systeem: Gouden Poort (werktitel) van-werk-naar-werk
 • Actielijn 2: Een nieuwe publiek-private opleidingsstructuur met Techniek Centra
 • Actielijn 3: Nieuwe groepen voor Techniek, Bouw & Energie en behoud van medewerkers

Pijler 2

Productiviteitsoffensief door (prefab) industrialisatie.

Willen we als sectoren het tekort aan technische vakmensen (deels) opvangen dan is het van belang om ook nadrukkelijk in te zetten op het verder verhogen van onze arbeidsproductiviteit. Dit kan door in te zetten op:

 • Een productiviteitsoffensief door (prefab) industrialisatie van ontwerp, bouw en techniek
 • Robotisering van de industrie (Smart Industry)
 • Productie-innovatie (proces-innovatie)
 • High-end specialisatie voor complexer werk in al onze sectoren

Pijler 2 kent 2 actielijnen

 • Actielijn 4: Industriële transformatie van ontwerp, bouw en techniek
 • Actielijn 5: Ruim baan voor mensgerichte technologie

Pijler 3

Talent van buiten aantrekken

Het Aanvalsplan Techniek heeft de ambitie om meer statushouders aan de slag te krijgen en gericht en tijdelijk vakkrachten van buiten de EU “Roemer-proof” werk, inkomen en huisvesting te bieden.

Pijler 3 kent 2 actielijnen

 • Actielijn 6: Meer kansen voor statushouders
 • Actielijn 7: Tijdelijk vakkrachten van buiten de EU