Je bent hier:

Pijler 01

Meer mensen kiezen en behouden voor werken in de techniek, bouw en energie.

Actielijn 01

Een nieuw arbeidsmarktsysteem: de Gouden Poort van-werk-naar-werk.

Om de beschikbaarheid van technici te vergroten en de aantrekkingskracht van onze technische sectoren te vergroten, willen we een nieuw arbeidsmarktsysteem voor werken in de Techniek, Bouw en Energie ontwikkelen: een Gouden Poort. Met dit systeem kunnen we een 10-jarige werken en ontwikkelgarantie bieden voor iedereen die voor een technische opleiding en technisch werk in onze sectoren kiest 1. De Gouden Poort is de centrale plek voor informatie over en begeleiding bij loopbaanstappen naar een (nieuw) beroep in de techniek, bouw en energie, zowel voor starters en nieuwkomers als voor ervaren vakmensen die een switch naar nabijgelegen technische sectoren overwegen.

Actielijn 02

Een nieuwe publiek-private opleidingsstructuur met Techniekcentra.

Nieuwe gespecialiseerde opleidings- en kenniscentra voor hybride beroepsopleidingen (Techniekcentra). Onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen om studenten, jongeren, zij-instromers en werkenden een kansrijke ontwikkelroute te bieden in deze sectoren gedurende hun hele loopbaan. In deze hybride leeromgevingen kunnen studenten en werkenden experimenteren met nieuwe en innovatieve technologieën. We maken hiertoe arrangementen waarbij met scholen en bedrijven kunnen toewerken naar innovatieve hubs in elke regio. Op die manier is er in de toekomst voor elke lerende en werkende een aantrekkelijke plek in de buurt bereikbaar.

Actielijn 03

Nieuwe groepen voor Techniek, Bouw & Energie en behoud medewerkers.

Er zijn nu vele groepen mensen ondervertegenwoordigd in de techniek, zoals vrouwen, mensen met een niet westerse achtergrond, arbeidsgehandicapten. Ook willen we de uitstroom tegengaan. Dat vraagt vernieuwing van het werkgeverschap in onze sectoren met ruimte voor de professional, flexibele werktijden, een andere manier van werken en werk organiseren (ook open hiring, job carving). Maar ook modern belonen en geld voor tijd: meer uren werken. We pakken dit gezamenlijk op met een campagne en programma richting ondernemers in onze sectoren.

Pijler 02

Productiviteitsoffensief door (prefab) industrialisatie.

Actielijn 04

Industriële transformatie van ontwerp, bouw en techniek

Het Aanvalsplan Techniek wil over de volle breedte digitaliseren, robotiseren en processen standaardiseren. Hele ketens van ontwerp, bouw, productie en installatie worden zo efficiënter. In de bouw en verduurzaming van gebouwen kan door standaardisatie van het proces, de prestatiecontractvormen en financieringsinstrumenten sneller seriematig verduurzaamd en gebouwd (prefab, plug & play) worden. Inclusief het onderhoud (predictive maintenance).

Actielijn 05

Ruim baan voor mensgerichte technologie

We gaan mensgerichte technologieën ondersteunen en vervangen menselijke handelingen. Zo kan beter, meer en tijdsonafhankelijk geproduceerd worden. Verregaande robotisering moet (fiscaal) gestimuleerd en ondersteund worden door te werken met bijvoorbeeld standaard interfaces. Daarnaast helpt persoonsgebonden techniek -zoals exo- skeletten- uitval van medewerkers te voorkomen.

Pijler 03

Talent van buiten aantrekken

Actielijn 06

Meer kansen voor statushouders

We gaan mensen van buiten de EU die een verblijfstatus hebben meer kansen bieden in onze sectoren. Zijn kunnen via omscholingsprogramma’s met werkend leren aan de slag in techniek, bouw & energie.

Actielijn 07

Tijdelijk vakkrachten van buiten de EU

We gaan mensen van buiten de EU die een verblijfstatus hebben meer kansen bieden in onze sectoren. Zijn kunnen via omscholingsprogramma’s met werkend leren aan de slag in techniek, bouw & energie.

Contact

Adres

Telefoonnummer

E-mail-adres

Social media

LinkedIn Facebook Instagram