Je bent hier:

Je kunt geen nieuwsuitzending meer bekijken of krant openslaan, of je komt een bericht tegen waaruit blijkt hoe krap de Nederlandse arbeidsmarkt momenteel is. Niet alleen in de technische sectoren, maar ook in de zorg, het onderwijs en de horeca; overal komen we handen tekort. Arbeidsmarktkrapte is dus geen uniek of ‘nieuw’ probleem voor ondernemers in de sectoren Techniek, Bouw en Energie. Toch komen deze sectoren met een apart en gezamenlijk Aanvalsplan. Maar waarom deze – gezamenlijke – aanpak? En welke concrete doelstelling heeft het initiatief van werkgevers en werknemers in de technische sectoren? Het antwoord op de laatste vraag is duidelijk. Werkgevers en werknemers in de technische sectoren willen in de komende 10 jaar 60.000 vacatures invullen.

De drie redenen voor de gezamenlijke aanpak:

icon-plan-streep-door-verduurzaming

1. Zonder voldoende technici loopt de verduurzaming, maar ook de woningbouw (verder) vast

Om de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van klimaat en woningbouw te realiseren, zijn de komende jaren vele duizenden technische werknemers nodig. Nederland heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming en woningbouw. Maar met het huidige (oplopende) tekort aan vakmensen lopen deze ambities gevaar.

icon-separator-35px-grijs
icon-plan-minder-innovatief

3. We worden minder innovatief

En ook dat willen we niet. Innovatie in andere sectoren, zoals de zorg, wordt aangejaagd door ontwikkelingen in technische sectoren. Want juist zij werken met nieuwe technologie. Bovendien vraagt de krapte in de technische sectoren om andere oplossingen. De arbeidsmarkt verschilt van die in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Zo is voltijd werken in technische beroepen al heel gangbaar, waardoor ‘deeltijd-plus’ hier geen zoden aan de dijk zet. Voor het aantrekken en behouden van nieuwe doelgroepen is het heel belangrijk dat ook naar de inrichting van het werk gekeken wordt. Bovendien is het bijzonder zorgwekkend dat het Nederland in vergelijking met andere OESO-landen niet goed lukt om meer mensen op te leiden voor een baan in de technische sector.

euroteken

2. We kunnen onze welvaart verliezen

Zonder actie verliezen we onze welvaart. En dat willen we niet, omdat we graag onze zorg en het onderwijs op hoog niveau willen houden, veiligheid nastreven, gemakkelijk naar ons werk moeten kunnen reizen en meer. Dit alles moet wel betaalbaar blijven. Aan het zogenoemde verdienvermogen van Nederland leveren technische sectoren een grote bijdrage, omdat hun arbeidsproductiviteit relatief hoog is. Technische sectoren zijn essentieel om welvaart te behouden én te creëren. Want hoe groter het deel van de economie dat actief is in innovatieve en inventieve sectoren – die wereldwijd actief zijn -, des te hoger is de welvaart van een land. Hiervan profiteren ook de ‘binnenlandse’ sectoren, de dienstverlening en de mensen die daarin werken.

icon-separator-35px-grijs
icon-plan-het-doel

Het doel

In de komende 10 jaar vullen we 60.000 vacatures in.