Hoe?

De sectoren die zijn betrokken bij het Aanvalsplan Techniek investeren gezamenlijk 50 miljoen euro per jaar. Dit doen we vanuit sectorale middelen. De sociale partners vragen aan de overheid om de inzet in middelen te verdubbelen. Daarmee is in tien jaar tijd in totaal 1 miljard euro beschikbaar. De infrastructuur van de verschillende partners wordt zo veel als mogelijk op elkaar aangesloten om de uitdagingen aan te pakken.

Binnen het Aanvalsplan Techniek zijn er 7 actielijnen. Voor de verschillende actielijnen binnen het Aanvalsplan Techniek zijn werkgroepen met vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers opgezet.