Je bent hier:

Pijler 1

Meer mensen kiezen en behouden voor werken in de Techniek, Bouw en Energie.

Onze ambitie is om de instroom te verdubbelen en de – nu nog veel te hoge – uitstroom te minimaliseren. Om deze hoge ambities waar te kunnen maken, zijn forse stappen nodig op het gebied van begeleiding, opleiding en ontwikkeling.

Actielijn 1

Een nieuw arbeidsmarktsysteem: de Gouden Poort (werktitel) van-werk-naar-werk

Om de aantrekkingskracht van technische sectoren te vergroten, ontwikkelen we een nieuw arbeidsmarktsysteem voor werken en instroom in Techniek, Bouw en Energie: de Gouden Poort. Met dit systeem bieden we een 10-jarige werk-en-ontwikkelgarantie voor iedereen, die voor een technische opleiding en technisch werk kiest.

 

Voor zowel nieuwe instromers als ervaren vakmensen wordt de Gouden Poort in verschillende regio’s in Nederland dé centrale plek voor informatie over en begeleiding bij loopbaanstappen naar een (nieuw) beroep in de Techniek, Bouw en Energie. Via deze centrale plek worden (zij-)instroomtrajecten, begeleiding en plaatsing verzorgd op basis van skills.

 

Voor werkgevers wordt de Gouden Poort een landingsplatform voor nieuw talent. Het brengt werkgevers met een (toekomstig) overschot aan medewerkers en werkgevers met een vraag naar medewerkers bij elkaar (werk-naar-werk). Door opleiders aan dit arbeidsmarktinitiatief te verbinden, kunnen we modulaire, maatwerk leerwerktrajecten bieden, die aansluiten bij zowel de werk- en levenservaring van de (zij-)instromer als bij de kennis en vaardigheden die in de bedrijven nodig zijn.

 

Mensen kunnen gedurende hun werkzame leven in de techniek terugkomen naar de Gouden Poort voor een volgende loopbaanstap. Zo zorgen we ervoor dat we de uitstroom uit de bredere techniek beperken.

Actielijn 2

Een nieuwe publiek-private opleidingsstructuur met Hybride Techniekcentra

De publieke en private infrastructuur op het gebied van leren, innoveren en ontwikkelen zijn nog te sterk gescheiden. Het is daarom noodzakelijk dat overheid, bedrijven, scholen en kennisinstellingen intensiever met elkaar samenwerken. Dat doen we door nieuwe gespecialiseerde opleidings- en kenniscentra voor hybride beroepsopleidingen op te zetten: zogeheten Hybride Techniekcentra.

 

In deze Hybride Techniekcentra werken het onderwijs en bedrijfsleven nauw samen om studenten, jongeren, zij-instromers en werkenden een kansrijke ontwikkelroute te bieden in de technische sectoren tijdens hun volledige loopbaan. Hiermee krijgen we betere en gemotiveerde vakmensen die nieuwe technieken en toepassingen uitproberen en innovaties voor elkaar krijgen. Aankomende vakmensen kunnen er hun startkwalificatie behalen. Werkenden kunnen er om- en bijscholen en werken aan innovatieve opdrachten en skills ontwikkelen rond nieuwe technologie. En bedrijven hebben er de ruimte om te experimenteren met innovatie- en bedrijfsvraagstukken.

 

We ontwikkelen arrangementen waarbij we met scholen en bedrijven kunnen toewerken naar innovatieve hubs in iedere regio. Op die manier is er in de toekomst voor elke lerende en werkende een aantrekkelijke plek in de buurt bereikbaar.

Actielijn 3

Nieuwe groepen voor Techniek, Bouw & Energie en behoud van medewerkers

Er zijn nog verschillende groepen (potentieel) werkenden die ondervertegenwoordigd zijn in de technische sectoren. Denk daarbij aan vrouwen, mensen met een niet-westerse achtergrond en arbeidsgehandicapten. Daarnaast streven de technische, bouw- en energiesectoren ernaar om meer mensen te behouden voor hun sectoren, dus de uitstroom tegen te gaan. Beide uitdagingen vragen om modern werkgeverschap.

 

Met een gericht programma stimuleren we werkgevers in onze sectoren om voor een andere aanpak te kiezen bij werving van nieuwe medewerkers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan open hiring of het aanwezig zijn op die plekken én momenten waar deze doelgroepen verkeren, zoals op schoolpleinen, buurthuizen en moskeeën. Ook is het belangrijk om anders te communiceren: mensen benaderen en aanspreken in een taal die zij begrijpen, functieomschrijvingen en vacatureteksten zo opstellen dat ze aansluiten bij de ervaring en motivatie van mensen. En natuurlijk helpt het om objectief en bewust te selecteren.

 

Naast een andere manier van werven, stimuleren we het bieden van moderne arbeidsvoorwaarden, zodat werken in de Techniek, Bouw en Energie aantrekkelijker wordt en blijft; óók voor de nu nog ondervertegenwoordigde groepen. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met andere taken en taakverdeling (job carving) en andere werktijden (meer ruimte voor deeltijd). Maar ook door ‘modern’ te belonen (geld voor tijd).

 

Algemene randvoorwaarde is het zorgen voor voldoende stages en leerbanen in de techniek, ook voor om- en bijscholing. Om de ondervertegenwoordigde doelgroepen te interesseren voor werken in de Techniek, Bouw en Energie nemen we hen uitdrukkelijk mee in bestaande en nieuwe arbeidsmarktcampagnes.