Je bent hier:

Pijler 3

Talent van buiten aantrekken

Eén van de manieren om het tekort aan technici op te lossen, is het aantrekken van talent van ‘buiten’. Partijen die betrokken zijn bij het Aanvalsplan Techniek zien mogelijkheden door het creëren van meer kansen voor statushouders én door het tijdelijk inzetten van vakkrachten van buiten de EU. Werkgevers willen zich hierbij maximaal inspannen om 10.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te plaatsen. Dit is alleen mogelijk als samen met de overheid de doelgroep inzichtelijk wordt gemaakt (omvang, kwalificaties van potentiële kandidaten en de regio’s waar zij wonen).

Actielijn 6

Meer kansen voor statushouders

Het alleen meer mensen laten kiezen (en behouden) voor de technische sectoren én een productiviteitsoffensief is niet genoeg om aan de vraag in de techniek te kunnen voldoen. Daarom gaan we mensen van buiten de EU – die een verblijfstatus hebben – meer kansen bieden in onze sectoren. Zij kunnen via omscholingsprogramma’s met werkend leren aan de slag in Techniek, Bouw en Energie. Actielijn 6 vertegenwoordigd de volgende doelen:

  • Meer statushouders duurzaam in laten stromen in de technische sectoren.
  • In de komende 10 jaar (2023-2033) krijgt 50% van de statushouders die instromen in de technische branches, een 10-jarige werk- en ontwikkelgarantie.
  • Instroom van 1.000 statushouders vóór eind 2024.

 

Succesvolle voorbeelden
Netbeheerders hebben al een succesvol programma opgezet, waarbij statushouders worden opgeleid tot elektromonteur. Daarnaast zijn er al tussen de 300 en 400 statushouders aan het werk in de installatiebranche. In de sector Bouw & Infra in de deelsector vlakglas zijn statushouders succesvol opgeleid tot glaszetter. Ook in mkb-metaal zijn inmiddels veel statushouders werkzaam.

 

Inzet op verschillende gebieden nodig
Het opleiden en inwerken van statushouders gaat niet vanzelf. Statushouders worstelen met de Nederlandse taal en hebben vaak nog geen huisvesting. De werkgever heeft bovendien te maken met (extra) kosten voor opleiding, begeleiding en verschillen per gemeenten. Verder is opschaling van trajecten lastig. Ook kan de plek in Nederland waar een statushouder gehuisvest wordt, niet stroken met het arbeidsmarktperspectief van een statushouder. Als deze zaken verbeteren, is er nog veel meer mogelijk!

 

Goede begeleiding belangrijk
De basis op orde! Dit is essentieel wil een traject naar werk succesvol zijn. Het traject om statushouders in dienst te nemen bestaat uit een voortraject, waarvan het ‘werkfit maken’ een onderdeel is. Daarbij gaat het onder meer om het op orde brengen van woonruimte, financiën en gezondheid. Ook ondersteuning bij inburgering (taal en cultuur) is essentieel. Interesse in techniek (meten) en oriëntatie op werk (in de techniek) is de tweede stap. Vervolgens komt om-, her- of bijscholing ter sprake. Goede begeleiding speelt in het volledige proces – van ‘werkfit’ tot plaatsing bij het bedrijf – een belangrijke rol.

Actielijn 7

Tijdelijk vakkrachten van buiten de EU

Sociale partners willen gezamenlijk mensen van buiten de EU werven en een baan, inkomen en huisvesting bieden. Werknemers kunnen via omscholingsprogramma’s met werkend leren aan de slag in Techniek, Bouw & Energie. We willen een ‘Roemer-proof’ Dutch talent pool bieden voor vakkrachten uit derde landen die aan de kwalificaties voldoen met baan en inkomenszekerheid. Een absolute voorwaarde voor succes: de overheid kan dit mogelijk maken door experimenten toe te staan met de huidige kennismigrantenregeling naar een Vakkrachtenregeling.

 

Roemer-proof
De term ‘Roemer-proof’ is gebaseerd op de op de aanbevelingen van de commissie Roemer uit oktober 2020. Hieronder de aanbevelingen op hoofdlijnen:
1. Betere beheersing van de uitzendsector
2. Zicht krijgen op arbeidsmigratie
3. Meer en betere huisvesting
4. Gezondheid en welzijn van de arbeidsmigrant
5. Betere handhaving en toezicht in alle lagen van de keten
6. Inbedding van arbeidsmigratie